Udgivet: 19-11-2020

                    AKTUELT:

 

Torsdag d. 26. november 2020 kl. 19,00 er der konstituerende møde af det nye menighedsråd i konfirmandstuen, Køng Præstegård.

Du kan læse nærmere under Nyt fra Menighedsrådet via dette link: Nyt fra Køng MR

 


Information om ny kirkegårdsplan på Køng kirkegård.
Køng Svinø Menighedsråd har udarbejdet en ny kirkegårdsplan, som Provstiet har godkendt.

Dette sker som følge af den ændrede brug af kirkegården som er forårsaget af en generel samfundsudvikling,

hvor også begravelsesritualet har ændret sig. Vi oplever mange flere bisættelser end begravelser og som en

konsekvens deraf er der mange tomme kistegravsteder og mangel på urnegravsteder.

Målet med den nye kirkegårdsplan er at adressere denne tendens og samtidig give kirkegården et harmonisk udtryk,

der fremhæver den unikke bygning som Køng kirke er.
 
Du kan se den ny plan i pdf format her:
Helhedsplan Køng.pdf


 

Lucia 2020:

NB: pga Corona er Lucia-optoget i Svinø kirke 1. søndag i advent aflyst.

Der vil være almindelig gudstjeneste kl. 15.30.

Har dit barn lyst til at være med, når der skal laves lucia-optog 1. og 2. søndag i advent?

Så kontakt organist Anette, najholm@gmail.com eller tlf. 27812023.
Der øves fra ugen efter skolernes efterårsferie og frem til 1. søndag i advent på onsdage
mellem kl. 16.00 til 17.00. Det foregår i Køng Kirke, hvor der er god plads.
Køng kirkevej 21, 4750 Lundby. Første gang onsdag den 21. oktober.

Vi har kjoler og alt hvad der ellers skal bruges. Det eneste der kræves, er lysten til at synge.

På Køng og Svinø Kirkers vegne
Organist Anette Jepsen Holm

 

Sangcafé i Køng Kirke - Kom til sangcafé i Køng torsdag den 1. oktober
Bemærk den finder sted i Køng Kirke.
Sangcafeen begynder kl. 11 og slutter kl. 13.
Der vil blive serveret en let frokost undervejs.
 

Der vil også være sangcafé følgende datoer i efteråret 2020.
Torsdag den 3. december.

Alle er velkommen

 

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020:

Orientering om afstemningsvalg
Vi har haft menighedsrådsvalg i Køng Sogn og Svinø Sogn
 

De nye medlemmer af menighedsrådet i Køng Sogn er:
    Jørgen Toft
    Nanna Stryhn
    Jens Larsen
    Marianne Brinch Nielsen
Stedfortrædere:
    Bent Stryhn

    Bjarne Larsen

    Elise Dyrløv Olsen
De nye medlemmer af menighedsrådet i Svinø Sogn er:
    Bent Erik Rasmussen
    Birthe Petersen
    Kirsten Andersen
    Lis Birch Christiansen
Stedfortrædere:
    Tina Vagnby
    Vibeke Hardis


 

 

Coronatanker og prædikener:

Læs om sognepræst Mette Magnussons tanker i denne tid. Klik her

(Udgives på den side hvor prædikerne publiceres, du kan derfor

også trykke på knappen "Prædiken").

Oktober 2020

 

 

 

   Menighedsrådsmøde: Torsdag d. 1. oktober.

    Se nyeste dagsorden og referat her.

 

 

 

 

<><>

 

Kirkekaffe efter hver gudstjeneste.

Vi forsætter med at have kirkekaffe efter hver gudstjeneste.

Her har vi mulighed for lige at tale sammen og slutte kirkegangen af på en hyggelig måde.

 

 

 

 

<><>

 

 

  KØNG OG SVINØ SOGNES PERSONDATAPOLITIK

                                   BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

                                   Læs her

 

 

<><><>   

 

NYHED! 

 

  Provst Mette Magnussons bog om Svinø Mindelund og alle dens skæbner:

Følg dette link hvis du er interesseret i at købe den: www.mettemagnusson.jimdo.com

Mette Magnusson: Svinø Commonwealth War Graves

Læs denne spændende bog og bliv klogere på en lille bid af 2. Verdenskrigs historie.

Dette er fortællingen om én af de fem centralkirkegårde, som tyskerne udpegede under 2. Verdenskrig

til at være begravelsesplads for nedskudte allierede flyvere.

Samtidig er det en fortælling om de mange forskellige menneskeskæbner,

der knytter sig til dette lille sted langt ude på landet i det sydligste Sjælland.

Et sted, som hvert eneste år d. 4. maj om aftenen trækker i hundredvis af mennesker til -

og sommetider også mennesker fra lande fjernt fra Danmark, fordi et medlem af netop deres familie

var én af de 108 besætningsmedlemmer fra allierede fly,

der omkom under krigen og fandt deres sidste hvilested her på Svinø Kirkegård.