Udgivet: 01-04-2020

                    AKTUELT:

 

 

Marts 2020

 

Konfirmationerne i 2020 er udsat

til søndag d. 23. august kl. 10,00 i Svinø og kl. 11,30 i Køng.

 

 

STUDIEORLOV

I marts, april og maj har Maren Pitter Poulsen fået studieorlov af Roskildes biskop og Præsteforeningen.
Hun skal i den periode opholde sig i USA og studere amerikansk menighedsliv på Østkysten.
I sammen periode varetages hendes embede af Pastor Lisbeth Christensen.

Hun har før været sognepræst i en lang årrække Vestegnen. Tag godt imod hende.
Til juni er Maren hjemme igen til igen at passe sit embede.

 

April 2020

 

 

  Torsdag d. 2. april kl. 19,00: Aflyst!         

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen.

Læs dagsorden og det seneste referat her

 

 

Påsken 2020:

Alle påskens gudstjenester er aflyst!
Påsken bliver fejret efter alle kunstens regler og i begge sogne:
Palmesøndag: 10.30 i Køng. Festlig indledning med palmegrene.
Skærtorsdag: 19.30 på Svinø. Stemningsfuld aftengudstjeneste

med fokus på nadveren og med efterfølgende små ”hapsere” i våbenhuset.
Langfredag: 10.30 i Køng. Liturgisk gudstjeneste med fokus på lidelsesfortællingen og musik.
Påskedag: 8.00 ved Køng kirkes fællesgrav. Efterfølgende morgen-kaffe i præstegården.

10.30 Højmesse på Svinø.
2. Påskedag: 10.30 i Køng.

 

 

4. maj på Svinø

er udskudt til d. 29. august kl. 19.30, hvor vi håber at kunne afvikle arrangementet,
helt som vi normalt plejer at gøre det 4. maj.

Et af Danmarks største 4. maj arrangementer afholdes hvert år i Svinø kirke og Mindelunden.

Arrangementet afholdes af organisationen ”Folk og Sikkerhed”. Gudstjeneste klokken 19.30.

Efterfølgende overflyvning ved Flyvevåbenet, musik, taler og kransenedlæggelse.

 

          

 


Åbent hus i Køng kirke søndag den 17. maj
Kom og oplev kirken på en anden måde, end du plejer. Udsigt, indsigt, menighedsråd og orgel. Fra klokken 13.00
13.30 Om kirken og kirkeårets farver
14.00 Om orgelet – prøv at spille
14.30 Hvad laver menighedsrådet?
15.00 Tur op i tårnet
15.30 Rundtur på kirkegården
Der er kaffebar i våbenhuset under hele arrangementet

 

 

Kristi Himmelfartsvandring torsdag den 21. maj
Vi begynder klokken 8.45 med bus fra Køng Præstegård til Svinø, hvor der klokken 9.00 er morgensang.

Derefter vandrer vi de ca. 7 kilometer tilbage til Køng kirke, hvor der klokken 11.30 er gudstjeneste.

Arrangementet slutter igen i Køng præstegård med dejlig frokost klokken 12.30.

Gudstjeneste og frokost er et samarbejde med Lundby/Sværdborg menighed.

De vandrer fra Sværdborg til Køng.
Tilmelding til Mette Magnusson, tlf. 5576 9109, mail:  MMA@km.dk

 

 

 

Konfirmationer i Svinø den 3. maj og i Køng den 8. maj

Konfirmationerne i 2020 er udsat
til søndag d. 23. august kl. 10,00 i Svinø og kl. 11,30 i Køng.


Du har hilst på dem i kirken i årets løb. På disse dage sker det, de har set frem til. Skønne unge mennesker konfirmeres

og fejres af os alle sammen. I år er der mange konfirmander, der glæder sig.
PS: I provstiet samler vi stadig flot konfirmationstøj ind, der gives gratis til de konfirmander, der måtte have brug for det.

Har du noget du vil donere, eller vil du gerne prøve det, vi har, så kontakt

Maren Pitter Poulsen på: mavp@km.dk eller tlf. 24 98 15 98

 


 

 

 

 

<>

 

Kirkekaffe efter hver gudstjeneste.

Vi forsætter med at have kirkekaffe efter hver gudstjeneste.

Her har vi mulighed for lige at tale sammen og slutte kirkegangen af på en hyggelig måde.

 

 

 

 

<><>

 

 

  KØNG OG SVINØ SOGNES PERSONDATAPOLITIK

                                   BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

                                   Læs her

 

 

<><><>   

 

NYHED! 

 

  Provst Mette Magnussons bog om Svinø Mindelund og alle dens skæbner:

Følg dette link hvis du er interesseret i at købe den: www.mettemagnusson.jimdo.com

Mette Magnusson: Svinø Commonwealth War Graves

Læs denne spændende bog og bliv klogere på en lille bid af 2. Verdenskrigs historie.

Dette er fortællingen om én af de fem centralkirkegårde, som tyskerne udpegede under 2. Verdenskrig

til at være begravelsesplads for nedskudte allierede flyvere.

Samtidig er det en fortælling om de mange forskellige menneskeskæbner,

der knytter sig til dette lille sted langt ude på landet i det sydligste Sjælland.

Et sted, som hvert eneste år d. 4. maj om aftenen trækker i hundredvis af mennesker til -

og sommetider også mennesker fra lande fjernt fra Danmark, fordi et medlem af netop deres familie

var én af de 108 besætningsmedlemmer fra allierede fly,

der omkom under krigen og fandt deres sidste hvilested her på Svinø Kirkegård.