Udgivet: 14-06-2021

                    AKTUELT:

 

 


Samfundet og kirkerne åbner endnu mere!

Fra d. 14. juni er det ikke længere et krav at bære mundbind/visir når vi går ind og ud af kirkerne.

 

Afstandskravene er fortsat gældende: Da vi jo heldigvis må synge i kirken, skal vi sidde med 2 meters afstand - medmindre vi er i familie.


Det betyder, at der er plads til 62 i Køng og 16 i Svinø.


Vi skal naturligvis fortsat passe på hinanden, afstand og afspritning.


 

 

 

 

 

Mette har fået ny kollega!

Jeg hedder Anne-Marie Nybo Mehlsen og er 54 år, erfaren, endnu ung sognepræst. Jeg kommer fra mere end 20 år i Vigersted og Kværkeby, og var glad for det, og de var glade for mig. Desværre er der skimmelsvamp i præstegården, og det trækker ud. Derfor har jeg fået nye horisonter hos jer i det sydsjællandske, foreløbig året ud. Her skal jeg være “Maren”, som Mette siger, - altså præst for jer, og jeg glæder mig meget.

Min tid i folkekirken begyndte 1996 på Mors i det vestjydske, i vel nok Danmarks næstsmukkeste pastorat (det smukkeste er jo jeres!) Flade, Bjergby og Sundby.

Jeg er sognepræst med liv og sjæl, og har uddannet mig i sjælesorg, retræte, meditation og vejledning. Jeg er supervisor og praktikpræst og det betyder, at jeg hjælper andre med at finde vej i liv og gerning. Som ivrig vandrer, laver jeg gerne pilgrims-, kirke-, og meditative vandringer. Alperne er et af mine mange hjemsteder under himlen. Jeg glæder mig særligt til Kristi Himmelfartsdag, hvor vi sammen skal gå fra Svinø til Køng sammen!

Ud af en naturvidenskabelig familie, var det langtfra givet, at jeg skulle være præst, og smukke omveje blev der, bla ad klassisk musik inden teologistudiet.

I træffer mig på Marens mobil nr. 24981598. Og på mail: AMNM@km.dk og i kirkerne – I er altid i alle situationer velkomne!
 

 

 

 

 

Køng-Svinø Menighedsråd søger ny kirkesanger til Køng og Svinø Kirker

 

 

 

Køng-Svinø Menighedsråd søger ny kirkesanger til Køng og Svinø Kirker med tiltrædelse hurtigst muligt.

 
Kirkesangeren medvirker som forsanger ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Køng og Svinø Kirker
Der er én - og nogle gange to - gudstjenester pr. helligdag samt derudover ca. 20-25 kirkelige handlinger om året. På årsbasis betyder det en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 7 timer.
 
Det ville være ønskeligt, om kirkesangeren ville påtage sig kirketjenerfunktion i forbindelse med søndagsgudstjenesterne (dække alterbord, tænde lys, hejse flag og ringe. Det automatiske ringeanlæg betjenes ganske enkelt ved at trykke på en kontakt).
Kirketjenerfunktionen vil betyde 2 ekstra timer ugentligt.
 
Kirkesangeren er desuden pligtig at deltage i 4 årlige medarbejdermøder af 2 timers varighed samt en årlig MUSamtale af en times varighed.
 
Stillingen er omfattet af Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper og kirkemusiker, og årslønnen aftales med 7/37 indenfor intervallet 281.702 kr. - 411.718 kr. (eller inkl. kirketjener-funktioner med 9/37)
 
Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø i vore to meget forskellige kirker.
Vi forventer, at du er samarbejdsvillig og engageret og har lyst til at arbejde sammen med både organist, præster og menighedsråd, samt at du desuden har en god og klar stemme og er bekendt med forløbet af gudstjenester og kirkelige handlinger (eller er hurtig til at blive det!)
Vi forventer desuden, at du er i stand til selv at indlære nye salmemelodier.
 
Ansøgninger sendes til Køng-Svinø Menighedsråd på mail: 7508@sogn.dk senest 15. maj 2021
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Menighedsrådets kontaktperson Birthe Petersen tlf.  23 44 96 09 eller Provst Mette Magnusson tlf. 55 76 91 09.
 

 

 
 


 

 

AFLYSNING:

Sangcafe er indtil videre aflyst.

 

Foredrag med Charlotte Rørth er pga. Corona flyttet til d. 13. marts 2022.

 

Gospelkoret Allelujas koncert i Svinø kirke torsdag d. 18. marts kl. 19.30 er aflyst

og vil blive afholdt på et senere tidspunkt.

 

 

 

Maries Rum 
Lyt til tankevækkende samtaler om tro og eksistens.

I Maries Rum taler journalist Rasmus Birkerod med en særlig gæst og en præst. 

Gæsten deler en livsforandrende erfaring med lytterne og reflekterer over den. 
Lige nu kan du finde samtaler med Peter Aalbæk Jensen, Morten Messerschmidt og Bent Melchior. 
Jacob Mark er den næste gæst, og samtaler med mange flere spændende personer er i vente. 

Hver samtale varer ca. ½ time. Det er Næstved Provsti, der har fået ideen.

Du finder Maries Rum og samtalerne (podcasts) her: https://mariesrum.dk/

 


Information om ny kirkegårdsplan på Køng kirkegård.
Køng Svinø Menighedsråd har udarbejdet en ny kirkegårdsplan, som Provstiet har godkendt.

Dette sker som følge af den ændrede brug af kirkegården som er forårsaget af en generel samfundsudvikling,

hvor også begravelsesritualet har ændret sig. Vi oplever mange flere bisættelser end begravelser og som en

konsekvens deraf er der mange tomme kistegravsteder og mangel på urnegravsteder.

Målet med den nye kirkegårdsplan er at adressere denne tendens og samtidig give kirkegården et harmonisk udtryk,

der fremhæver den unikke bygning som Køng kirke er.
 
Du kan se den ny plan i pdf format her:
Helhedsplan Køng.pdf


 

 

Coronatanker og prædikener:

Læs om sognepræst Mette Magnussons tanker i denne tid. Klik her

(Udgives på den side hvor prædikerne publiceres, du kan derfor

også trykke på knappen "Prædiken").

 

 

 

<><>

 

Kirkekaffe efter hver gudstjeneste.

Vi forsætter med at have kirkekaffe efter hver gudstjeneste.

Her har vi mulighed for lige at tale sammen og slutte kirkegangen af på en hyggelig måde.

 

 

 

 

<><>

 

 

  KØNG OG SVINØ SOGNES PERSONDATAPOLITIK

                                   BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

                                   Læs her

 

 

<><><>   

 

NYHED! 

 

  Provst Mette Magnussons bog om Svinø Mindelund og alle dens skæbner:

Følg dette link hvis du er interesseret i at købe den: www.mettemagnusson.jimdo.com

Mette Magnusson: Svinø Commonwealth War Graves

Læs denne spændende bog og bliv klogere på en lille bid af 2. Verdenskrigs historie.

Dette er fortællingen om én af de fem centralkirkegårde, som tyskerne udpegede under 2. Verdenskrig

til at være begravelsesplads for nedskudte allierede flyvere.

Samtidig er det en fortælling om de mange forskellige menneskeskæbner,

der knytter sig til dette lille sted langt ude på landet i det sydligste Sjælland.

Et sted, som hvert eneste år d. 4. maj om aftenen trækker i hundredvis af mennesker til -

og sommetider også mennesker fra lande fjernt fra Danmark, fordi et medlem af netop deres familie

var én af de 108 besætningsmedlemmer fra allierede fly,

der omkom under krigen og fandt deres sidste hvilested her på Svinø Kirkegård.