Udgivet: 19-05-2022

                    AKTUELT:

 

 

Koncert i Svinø Kirke torsdag den 19. maj klokken 19.30

 

 

Koncert i Svinø Kirke torsdag den 19. maj klokken 19.30 med "Perron 17" fra Ristolahaven, Marjattas voksencenter i Bækkeskov.
Her spiller 15 af beboerne musik en gang om ugen og giver den gas i orkesteret. Musikerne i bandet valgte at kalde sig selv "Perron 17", mens de var i Svinø Kirke for at holde koncert i 2019. De spiller det, der giver god energi, alt fra de kendte årstidssange, sange fra hele verden rundt, de sange som vi kender og kan nynne med på.
Kom og lyt og bliv i godt humør!

 

 

Åbent hus i Køng Kirke d. 22.maj kl. 14

 

               

Køng Kirke slår dørene op lige omkring kl. 14 med en kort ”Farve-gudstjeneste”, hvor Kirkens rum og farver indgår.

Rybergs tid bliver sat i lys med stadig aktuelle salmer fra tidsperioden, og kirkens flotte messehagler kan ses.


Efter gudstjenesten er der fælles tur til orglet, hvor organist Anette fortæller og op i tårnet, hvor vi nyder udsigten. Turen fortsætter ud på kirkegården, der også fortæller et og andet fra Rybergs samtid – og vores nutid. Der er selvfølgelig en kop kaffe i kirkens våbenhus.
 

 

 

Kristi-Himmelfarts-vandring 26.maj - i fælles fodslag med naboerne
 

 

Høj sol, blå himmel, skønne landskaber og godt fællesskab
Kl. 8.45 afg. i bus fra Køng Præstegård - husk tilmelding senest 23. maj!
Kl. 9.00: Morgensang og pilgrimsandagt i Svinø Kirke. kl. ca. 9.30 vandring til Køng Kirke (ca. 7 km) - husk vand! Her mødes vi til kaffe og vand med nabosogne, der kommer vandrende fra Sværdborg.
Kl. 11.30: Kristi Himmelfarts festgudstjeneste i Køng Kirke
Kl. 12.30: Frokost i Præstegården
 

Husk tilmelding til bus/frokost, senest 22. maj hos sognepræst Anne-Marie på amnm@km.dk.

 

 

 

 

 

 

Fredsbøn i Køng og Svinø Kirker  

 

 

Så længe krigen raser vil fredsbøn med forbøn indgå fast i alle gudstjenester i

Køng og Svinø Kirker.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan med corona?
Fra 1. februar ophæves alle Corona restriktioner.

Derfor vil der heller ikke være restriktioner når du kommer i kirken. 

 

Det vil dog stadig være muligt at spritte hænder i våbenhuset, og

så er det stadig en god ide holde afstand og vise hensyn.

 

 

Med venlig hilsen

Køng Svinø Sogns Menighedsråd

 

 

Sangcafe og corona?
Vi genoptager vores Sangcafe i konfirmandstuen.

 

Med venlig hilsen

Køng Svinø Sogns Menighedsråd

 

 

 

 

 

Maries Rum 
Lyt til tankevækkende samtaler om tro og eksistens.

I Maries Rum taler journalist Rasmus Birkerod med en særlig gæst og en præst. 

Gæsten deler en livsforandrende erfaring med lytterne og reflekterer over den. 
Lige nu kan du finde samtaler med Peter Aalbæk Jensen, Morten Messerschmidt og Bent Melchior. 
Jacob Mark er den næste gæst, og samtaler med mange flere spændende personer er i vente. 

Hver samtale varer ca. ½ time. Det er Næstved Provsti, der har fået ideen.

Du finder Maries Rum og samtalerne (podcasts) her: https://mariesrum.dk/

 


Information om ny kirkegårdsplan på Køng kirkegård.
Køng Svinø Menighedsråd har udarbejdet en ny kirkegårdsplan, som Provstiet har godkendt.

Dette sker som følge af den ændrede brug af kirkegården som er forårsaget af en generel samfundsudvikling,

hvor også begravelsesritualet har ændret sig. Vi oplever mange flere bisættelser end begravelser og som en

konsekvens deraf er der mange tomme kistegravsteder og mangel på urnegravsteder.

Målet med den nye kirkegårdsplan er at adressere denne tendens og samtidig give kirkegården et harmonisk udtryk,

der fremhæver den unikke bygning som Køng kirke er.
 
Du kan se den ny plan i pdf format her:
Helhedsplan Køng.pdf


 

 

<><>

 

Kirkekaffe efter hver gudstjeneste.

Vi forsætter med at have kirkekaffe efter hver gudstjeneste.

Her har vi mulighed for lige at tale sammen og slutte kirkegangen af på en hyggelig måde.

 

 

 

 

<><>

 

 

  KØNG OG SVINØ SOGNES PERSONDATAPOLITIK

                                   BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

                                   Læs her

 

 

<><><>   

 

NYHED! 

 

  Provst Mette Magnussons bog om Svinø Mindelund og alle dens skæbner:

Følg dette link hvis du er interesseret i at købe den: www.mettemagnusson.jimdo.com

Mette Magnusson: Svinø Commonwealth War Graves

Læs denne spændende bog og bliv klogere på en lille bid af 2. Verdenskrigs historie.

Dette er fortællingen om én af de fem centralkirkegårde, som tyskerne udpegede under 2. Verdenskrig

til at være begravelsesplads for nedskudte allierede flyvere.

Samtidig er det en fortælling om de mange forskellige menneskeskæbner,

der knytter sig til dette lille sted langt ude på landet i det sydligste Sjælland.

Et sted, som hvert eneste år d. 4. maj om aftenen trækker i hundredvis af mennesker til -

og sommetider også mennesker fra lande fjernt fra Danmark, fordi et medlem af netop deres familie

var én af de 108 besætningsmedlemmer fra allierede fly,

der omkom under krigen og fandt deres sidste hvilested her på Svinø Kirkegård.