Udgivet: 23-09-2020

                    AKTUELT:

 

Sangcafé i Køng Kirke - Kom til sangcafé i Køng torsdag den 1. oktober
Bemærk den finder sted i Køng Kirke.
Sangcafeen begynder kl. 11 og slutter kl. 13.
Der vil blive serveret en let frokost undervejs.
 

Der vil også være sangcafé følgende datoer i efteråret 2020.
Torsdag den 12. november og torsdag den 3. december.

Alle er velkommen

 

Cohen i Køng kirke - tirsdag den 6. oktober kl. 19.30

Store sange og prægtig poesi. Kom og oplev en koncert med sange af Leonard Cohen og et besøg i
digterens univers med Karsten Holm & Cohen Trioen.
Koncertfortællingen ”Cohen i kirken” tager fat på en række af Leonard Cohens største sange og sætter
dem ind i en ramme af mesterens poesi og historie. Fra start til slut har Leonard ordet i ”Cohen i kirken”.
Han er manden bag alle ordene – både i sangene og fortællingerne imellem sangene.
Poesi og ny fortolkning
Poesien får lov til at flyde frit. Som publikum får du lov til selv at danne de billeder, der måtte opstå, når
du hører Karsten Holm & Cohen-trioen fremføre et bredt udsnit af Leonard Cohens sange.

 

Hvis du vil være sikker på en plads i kirken, så send en mail til najholm@gmail.com, så bliver det efter princippet først til mølle.
I Køng Kirke kan der nemt være 50 personer da kirken er stor.

Der er gratis adgang
 


”Cohen i kirken” består af:
Karsten Holm, vokal, guitar
Bjørn Bønne Petersen, kontrabas og kor
Martin Blom, diverse guitarer og kor
Knud Erik Fuddi Steengaard, violin og kor 

 

 

 

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020:

Orientering om afstemningsvalg
Vi har haft menighedsrådsvalg i Køng Sogn og Svinø Sogn
 

De nye medlemmer af menighedsrådet i Køng Sogn er:
    Jørgen Toft
    Nanna Stryhn
    Jens Larsen
    Marianne Brinch Nielsen
Stedfortrædere:
    Bent Stryhn

    Bjarne Larsen

    Elise Dyrløv Olsen
De nye medlemmer af menighedsrådet i Svinø Sogn er:
    Bent Erik Rasmussen
    Birthe Petersen
    Kirsten Andersen
    Lis Birch Christiansen
Stedfortrædere:
    Tina Vagnby
    Vibeke Hardis

 

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest 13. oktober 2020.
Kandidatlisten kan indleveres:
Næstvedvej 425 4750 Lundby kl. Hele dagen og Køng Præstegård Køng Kirkevej 2 4750 Lundby kl. Efter aftale.
Der skal vælges 4 medlemmer. 4 stillere skal underskrive kandidatlisten.
Menighedsrådet vælges for en periode på 4 år.

Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet.
 


Information om ny kirkegårdsplan på Køng kirkegård.
Køng Svinø Menighedsråd har udarbejdet en ny kirkegårdsplan, som Provstiet har godkendt.

Dette sker som følge af den ændrede brug af kirkegården som er forårsaget af en generel samfundsudvikling,

hvor også begravelsesritualet har ændret sig. Vi oplever mange flere bisættelser end begravelser og som en

konsekvens deraf er der mange tomme kistegravsteder og mangel på urnegravsteder.

Målet med den nye kirkegårdsplan er at adressere denne tendens og samtidig give kirkegården et harmonisk udtryk,

der fremhæver den unikke bygning som Køng kirke er.
 
Du er meget velkommen i Køng Kirke søndag d. 27/9-2020, hvor der - efter Gudstjenesten kl. 10.30 -

vil være mulighed for at studere kirkegårdsplanen og stille spørgsmål til den.

 

 

Coronatanker og prædikener:

Læs om sognepræst Mette Magnussons tanker i denne tid. Klik her

(Udgives på den side hvor prædikerne publiceres, du kan derfor

også trykke på knappen "Prædiken").

Oktober 2020

 

 

 

   Menighedsrådsmøde: Torsdag d. 1. oktober.

    Se nyeste dagsorden og referat her.

 

 

 

 

<><>

 

Kirkekaffe efter hver gudstjeneste.

Vi forsætter med at have kirkekaffe efter hver gudstjeneste.

Her har vi mulighed for lige at tale sammen og slutte kirkegangen af på en hyggelig måde.

 

 

 

 

<><>

 

 

  KØNG OG SVINØ SOGNES PERSONDATAPOLITIK

                                   BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

                                   Læs her

 

 

<><><>   

 

NYHED! 

 

  Provst Mette Magnussons bog om Svinø Mindelund og alle dens skæbner:

Følg dette link hvis du er interesseret i at købe den: www.mettemagnusson.jimdo.com

Mette Magnusson: Svinø Commonwealth War Graves

Læs denne spændende bog og bliv klogere på en lille bid af 2. Verdenskrigs historie.

Dette er fortællingen om én af de fem centralkirkegårde, som tyskerne udpegede under 2. Verdenskrig

til at være begravelsesplads for nedskudte allierede flyvere.

Samtidig er det en fortælling om de mange forskellige menneskeskæbner,

der knytter sig til dette lille sted langt ude på landet i det sydligste Sjælland.

Et sted, som hvert eneste år d. 4. maj om aftenen trækker i hundredvis af mennesker til -

og sommetider også mennesker fra lande fjernt fra Danmark, fordi et medlem af netop deres familie

var én af de 108 besætningsmedlemmer fra allierede fly,

der omkom under krigen og fandt deres sidste hvilested her på Svinø Kirkegård.