Redigeret: 18-01-2021

 

Gudstjenester i Køng og Svinø kirker:


MM = Mette Magnusson

MP = Maren Pitter Poulsen

LF = Lars Foged

 

NB!!

PGA. de skærpede Corona restriktioner må der maksimalt deltage 33 personer til en gudstjeneste i Køng Kirke og fællessang undlades.

 

 

 

 

Køng Kirke:

24. januar - 3. s. e. H3K                       MM kl. 10,30

7.   februar - Seksag. søn                      MM kl. 10,30

 

 

Svinø Kirke:

31. januar - Septuag. søn.                     MP kl. 15,00  Kyndelmisse

 

 

 

KIRKEBIL:

Der kan benyttes kirkebil til alle gudstjenester i kirkerne

samt til div. arrangementer i Præstegården

Henvendelse vedr. kørsel sker til Dantaxi – tlf. 70252525


 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Redigeret: 18-01-2021