Køng Kirke

De ældste dele af kirken, - koret og hovedskibet er opført i slutningen af 1200-årene. Kirkens døbefont er ældre endnu og må være en hilsen fra den gamle trækirke til den nye teglstenskirke. Senere i middelalderen er tårnet kommet til, og i lighed med mange andre kirker, - med kamtakkede gavle. Inde i tårnet kan man se de bevarede gotiske spidsbuer i den oprindelige vestgavl. Kirken er fra starten bygget stor og afspejler, at befolkningsgrundlaget dengang var næsten som nu. I forbindelse med etableringen af Køng Fabrik i slutningen af 1700-tallet lod fabrikkens og kirkens ejer, Niels Ryberg kirken udbygge med de to sideskibe, og de kamtakkede gavle erstattet med den kobberklædte overbygning. Kirken har i løbet af 1990'erne gennemgået en omfattende restaurering såvel indvendigt som udvendigt.

Svinø Kirke

Svinø Kirke er i kirkelig sammenhæng en ny kirke, idet den er opført år 1900, men bygget som en traditionel landsbykirke fra middelalderen. Den blev bygget på foranledning af  kvinderne på Svinø. Trods et befolkningsgrundlag på kun ca. 250, formåede disse at samle halvdelen af byggeomkostningerne ind blandt lokalbefolkningen. Dette vidner om et utroligt stærkt sammenhold.

Med de begravelser der fandt sted som følge af krigsbegivenhederne 1939-1945, blev kirkegården udvidet mod nord. (Læs om Mindelunden m.v. herunder). For knap 15. år siden fik kirken et traditionelt orgel, og senest har kirken fået skænket et flot kirkeskib, en model af "Norske Løve".

Læs mere ...

Mindelunden

Under 2. verdenskrigs mange allierede bombetogter til Tyskland, omkom 1160 allierede flyvere over dansk område, heraf 134 fra USA. I kraft af sin beliggenhed og geografiske tilknytning til Flyvestation Avnø, blev Svinø Kirkegård valgt til begravelsesplads for 'nedstyrtede fjendtlige flyvere' på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. 62 britiske flyvere ligger begravet på kirkegården.

De 46 amerikanske flyvere ,der også blev begravet her, er senere blevet ført hjem. I 1950 blev Mindelunden for de faldne flyvere indviet. Hvert år 4. maj mindes de faldne ved Mindegudstjeneste og højtidelighed ved gravene. Dette 4. maj mindearrangement er et af de største i landet.

Læs mere ...                                Read more...  

Mindehøjtidelighed 4. maj 2003...   Memorial May 4th 2003...

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Opdateret: 18-08-2021