Opdateret: 18-05-2008

Køng Kirke

De ældste dele af kirken, - koret og hovedskibet er opført i slutningen af 1200-årene. Kirkens døbefont er ældre endnu og må være en hilsen fra den gamle trækirke til den nye teglstenskirke. Senere i middelalderen er tårnet kommet til, og i lighed med mange andre kirker, - med kamtakkede gavle. Inde i tårnet kan man se de bevarede gotiske spidsbuer i den oprindelige vestgavl. Kirken er fra starten bygget stor og afspejler, at befolkningsgrundlaget dengang var næsten som nu. I forbindelse med etableringen af Køng Fabrik i slutningen af 1700-tallet lod fabrikkens og kirkens ejer, Niels Ryberg kirken udbygge med de to sideskibe, og de kamtakkede gavle erstattet med den kobberklædte overbygning. Kirken har i løbet af 1990'erne gennemgået en omfattende restaurering såvel indvendigt som udvendigt.