Opdateret: 03-02-2019

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 19,00.

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 22,00.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 19,00-21,00 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.

 

1. Referat af sidste møde.

2. Gennemgang af huskeseddel med henblik på igangsættelse af synsudsatte arbejder.

3. Betaling for begravelser inspireret af artikel i Sjællandske.

Nedenstående orienteringer:

4. Kirkeudvalg. Blyindfattede ruder.

5. Præstegårdsudvalg. Beskæring – Døre – Tækkearbejde.

6. Aktivitetsudvalg: Fastelavn den 3. marts kl.14 – Real Moments 28. marts kl. 20.

7. Kontaktperson.

8. Kirkeværge.

9. Kasserer.

10. Præsterne.

11. Formand. Mødedato for syn - Ønsker til studietur?

12. Næste møde forslag den 28. marts og ikke møde i april. (sang – proviant og borddækning)

13. Eventuelt.

14. Lukket møde.

 

                                            Elise
 

 

Seneste referat:

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

TID: 03.01.2019

STED: Konfirmandstuen i Køng

TILSTEDE: Alle medlemmer, undtagen Johannes, Maren og Mette, meldt afbud.

 

DAGSORDEN

 

1 Referat fra sidste møde.

Referatet godkendt og underskrevet.

 

2 MobilePay.

Efter en drøftelse blev det besluttet, at vi i takt med tidens udvikling ,skal have MobilePay som en betalingsmulighed, f.eks. til kollekter og gravstedsbetalinger. Kassereren udarbejder forslag til implementering til beslutning på et kommende møde.

 

3 Personalepolitik.

Inspireret af en artikel i MENIGHEDSRÅDENES BLAD : ” Kom godt i gang med personalepolitikken ”

blev det drøftet, om vores personalepolitik skal nedfældes på skrift. Vi er en lille organisation, med ganske få medarbejdere. Det blev derfor besluttet, at Birthe tager sagen op på næste medarbejdermøde. Hvis der er ønske om en skriftlig personalepolitik, vil det naturlig ske, i samarbejde med medarbejderne.

 

4 Kirkeudvalg.

Kirkegårdskonference afholdes den 07.03.2019. Lis og Carsten deltager.

Blyindfattede ruder i Køng Kirke, møde med Per Hebsgaard i kirken den 24.01.2019 kl. 11,00. Alle er velkomne.

Affaldsbeholder ved Svinø Kirke, Kirsten Andersen har konstateret et problem med tomme øldåser fra private husstande. Problemet holdes under observation i en kortere periode.

 

5 Præstegårdsudvalg.

Intet.

 

6 Aktivitetsudvalg.

Koncert ved ungdomskor den 31.01.2019 kl. 19,30 , tovholder Anette.

Kyndelmisse Svinø den 03.02.2019 kl. 15.00 , tovholder Birthe og Lis.

 

7 Kontaktperson.

MUS ( samtaler ) påbegyndes afholdt.

 

8. Kirkeværge.

Intet.

 

9 Kasserer.

Intet

 

10 Præsterne.

Det fremsendte ønske om indkøb af 15 ekstra højskolesangbøger blev godkendt.

 

11 Formand.

Mødedatoer for 2019 blev principielt aftalt til den første torsdag i hver måned, undtagen juli måned ( ingen møder ).  Eventuelle ønsker om mødeflytninger bedes fremsat på næste møde, hvorefter alle datoer ligger fast.

Studietur blev aftalt til en lørdag i maj eller juni. Forslag til aktiviteter på turen  imødeses meget gerne.

Betalingsrettigheder fra Vængesbjerg. Efter aftale med Benny, planteavlskonsulent, er betalingsrettighederne fra Vængesbjerg midlertidigt overført til Johannes Ingerslev Jensen p.v.a. menighedsrådet.

 

12 Næste møde:

TORSDAG DEN 07.02.2019 kl. 19.00.

 

13. Eventuelt.

Inspireret af en artikel i Sjællandske omhandlende betaling for begravelser forslog Jørgen en drøftelse hos os. Tages på dagsordenen på næste møde.

 

Ref.: Jørgen