Opdateret: 15-05-2019

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 6. juni 2019 kl. 19,00.

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 21,00.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 6. juni 2019 kl. 19,00-21,00 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.

 


T.b.a.

 

                                            Elise
 

 

Seneste referat:

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

TID: 02.05.2019

STED: Konfirmandstuen i Køng.

TILSTEDE: Alle medlemmer

 

DAGSORDEN

1 . Referat.

Referatet godkendt og underskrevet.

 

2 . Kvartalsrapport.

Kvartalsrapporten godkendt og fremsendes med forklaringsskema.

 

3 . Budget 2020.

Budgetforslaget blev drøftet og viderebehandles på næste møde.

 

4 . Ulovlig offentliggørelse i CVR-register.

Udsat til næste møde.

 

5 . Sydbank kontra Nordea.

Kassereren redegjorde for bankernes administrative rutiner ( byrder for kunderne ) og gebyrstørrelserne.  Beslutning om eventuelt bankskifte tages op på et kommende møde.

 

6 . Kirkegårdsvedtægt.

Kirkegårdsvedtægten  blev tilrettet og godkendt. Fremsendes til Provstiudvalget for endelig godkendelse.

 

7 . Kirkeudvalg.

Køng:

Blyindfattede vinduer i Køng Kirke, leverandør er valgt og buget indmeldt  i 2020.

Kirkegårdsplan, to konsulenter afgiver tilbud på endelig plantegning og et bud på anlægsomkostningerne. Rammebudget i 2020 indmeldes på næste møde.

Tårngelænder males i 2020  alm. vedligehold.

Kirkegårdsmuren udføres i etaper, der afsættes anlægsmidler til 1.etape i 2020

Svinø:

Lås på dør i koret er monteret.

Status på igangværende arbejder, ingen budgetønsker til 2020.

 

9 . Aktivitetsudvalg.

12.maj kl. 13.00 Køng Åbent hus, opgaver fordelt.

30.maj kl. 08.45 Kristi Himmelfarts vandring, opgaver fordelt.

09.juni kl. 09.30 Pinse i Køng, opgaver fordelt.

 

10 . Kirkeværge.

Bent-Erik, refererede fra et ERFA-møde, hvor der var enighed om , at det er vigtigt at  ”kirkesølvet” låses inde ( selvforsikringssummen er netop øget )

 

11. Kontaktpersonen.

Det samlede råd udtrykte glæde , stolthed og taknemlighed over vores dygtige og positive medarbejdere. ( tak alle sammen )

 

12 . Kasserer.

Intet.

 

13. Præsterne.

Intet

 

14 . Formand.

Elise præsenterede det endelige program for studieturen.

 

15 . Næste møde.

TORSDAG DEN 06.06. kl. 19.00.

 

16 . Eventuelt:

Intet.

 

Ref.: Jørgen