Opdateret: 09-01-2020

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 6. februar 2020 kl. 19,00.

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 21,00.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 6. februar 2020 kl. 19,00-21,00 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.

 

 

 

 

T.b.a.
 

 

 

 

 

 

 

                                           Elise
 

 

Seneste referat:

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE
TID: 02.01.2020
STED: Konfirmandstuen i Køng
TILSTEDE: Alle medlemmer, undtagen Birthe, Johannes og Mette.


DAGSORDEN


1. Referat.
Referatet godkendt og underskrevet.
 

2. Kirkeudvalg.
Kirkegårdsplan, som besluttet på mødet den 07.11.2019 er beslutningsmateriale fremsendt til Provstiet med anmodning om godkendelse.
 

3. Præstegårdsudvalg.
Udestående arbejder, Vinduer i sydgavl og reparation af udhæng udføres i marts/april 2020.
 

4. Aktivitetsudvalg.
Tal om tro, Køng kirke den 29. jan. kl. 17,30 , Vært Maren, musik Anette, let anretning Birthe.
Dette er en ny aktivitet ( pilotprojekt ) alle menighedsrådsmedlemmer opfordres til at møde op og publicere blandt familie, venner og bekendte.
Kyndelmisse , Svinø kirke den 2. februar kl. 15,00, gudstjeneste LARS FOGED, pandekager, Birthe.
 

5. Kirkeværge
Mobilt mikrofonanlæg indkøbes.
 

6. Kontaktperson.
Intet.

7. Kasserer.
5% midler, Provstiet har bevilget 5 % midler til ny tagrende i Præstegården.
Regnskabsførerhonorar, Der skal foreligge et beslutningsoplæg til næste møde.
Aflevering af regningerne og udlæg. På menighedsrådsmødet den 07.02.2019 blev det besluttet, AT REGNINGER OG UDLÆG SKAL AFLEVERES INDEN UDGANGEN AF PÅGÆLDENDE KVARTAL.
Der var enighed om at indskærpede overholdelse af den trufne beslutning.

 

8. Præsterne.
Maren fik bevilget udgifter til PR for Demens konsulent.
 

9. Formand
SYN DEN 01.04.2020 kl. 09.00
Handle lokalt: Vi skal så vidt muligt handle lokalt, vi har konto hos MIN KØBMAND i Sallerup og opretter konto hos REMA 1000 i Køng.
Kirke og film: Elise omtalte et forslag ” unge Astrid ” det blev besluttet at Elise undersøger økonomi med henblik på projektets videre forløb. Materialet viderebehandles i aktivitetsudvalget.
Studietur¸ der var enighed om at realisere forslaget fra sidste år, Nyord.
 

10. Næste møde .
TORSDAG DEN 06. FEBRUAR kl. 19.00. Praktik Lis.
 

11. Eventuelt.
Intet.
 

                                                                         Ref.  JØRGEN