Udgivet: 24-08-2020 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmandindskrivning søndag den 6. september
Vil du gerne konfirmeres i Køng eller Svinø kirke i 2021?

Så tag din mor eller far under armen og kom og vær med til gudstjenesten

søndag den 6. september kl. 10.30 i Køng kirke.

Efter gudstjenesten bydes på en kop kaffe og I vil få oplysninger om konfirmandundervisningen

inden selve indskrivningen. Medbring meget gerne en kopi af din dåbsattest.

 


 

 

 

„Lad verden ej med al sin magt
 os rokke fra vor dåbes pagt;
 men giv at al vor længsel må
 til dig, til dig alene stå!

 

 

 

 

Du, som vejen er og livet,
dig vi har vort håndslag givet,
Jesus, dig, på hvem vi tror;
mellem alle verdens røster
din er ene den, som trøster;
led os i dit hyrdespor!

Giv, at dig vi følger efter,
nær de små, de svage kræfter,
bøj vor vilje, smelt vor trods!
Lad dit navn i hjertet brændes,
så ved dig vi her må kendes,
at du hist må kende os!
Christian Richardt 1885