Udgivet: 23-08-2018 

Konfirmationerne 2019

Indskrivning 2018

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmation finder sted i Svinø Kirke søndag d. 12. maj 2019 kl. 10.30

og i Køng Kirke Bededag, fredag d. 17. maj 2019 kl. 10.30.

Der er indskrivning til konfirmation i forbindelse med gudstjenesten

søndag d. 23. september kl. 10.30 i Køng Kirke. Dåbsattest bedes medbragt.

Konfirmationsforberedelsen finder sted hver fredag fra kl. 8.00 til kl. 09.30

(starttidspunktet passer med skolebussen, og menighedsrådet sørger for

bustransport videre til Svend Gønge Skolen).

I forbindelse med den nye skolestruktur er der indgået aftale med

Vordingborg kommune om, at undervisningen ligger i perioden mellem uge 43

(ugen efter efterårsferien) og frem til konfirmationstidspunktet.

Fra skolens side bevilges tillige tre hele fredage til konfirmationsforberedelse.


 

 

 

„Lad verden ej med al sin magt
 os rokke fra vor dåbes pagt;
 men giv at al vor længsel må
 til dig, til dig alene stå!

 

 

 

 

Du, som vejen er og livet,
dig vi har vort håndslag givet,
Jesus, dig, på hvem vi tror;
mellem alle verdens røster
din er ene den, som trøster;
led os i dit hyrdespor!

Giv, at dig vi følger efter,
nær de små, de svage kræfter,
bøj vor vilje, smelt vor trods!
Lad dit navn i hjertet brændes,
så ved dig vi her må kendes,
at du hist må kende os!
Christian Richardt 1885