Opdateret: 10-03-2021

 

 

  Køng og Svinø Kirker på Facebook:

 

  @koengsvinoekirke

 

  https://www.facebook.com/koengsvinoekirke/

 

 

Køng WEB

Indgangsportal til Køng området.

 

Svinø WEB

Indgangsportal til Svinø området.

 

Køng Museer

Køng Museernes hjemmeside med bl.a. information om aktuelle udstillinger.

 

Køng Sognearkiv

Sognearkiv

 

Husflidsskolen i Køng: 

Husflidsskolen

 

KORT TIL KIRKEN: 

Nyttige oplysninger om alle Danske Folkekirker indsamlet af Preben Gøssing, Korsø Thy.

  

Kirkeministeriet

Kirkeministeriets Hjemmeside, med mange oplysninger om Folkekirken og dens forhold.

 

Folkekirken

Folkekirkens officielle Hjemmeside med mange informationer.

 

Tilgængelighed i folkekirken

Siderne er et værktøj, der kan hjælpe menighedsrådene og andre til at gøre folkekirkens

bygninger og kirkegårde fysisk tilgængelige for alle mennesker.
 

Roskilde Stift

Roskilde Stiftsøvrigheds Hjemmeside.

 

Provstiportalen

Portalen indeholder oplysninger om alle Provstier.

 

Stege-Vordingborg Provsti

Gå direkte til vores lokale Provsti.

 

Sogneportalen

Portalen indeholder indeholder oplysninger om alle sogne i folkekirken, såsom medlemmer af Menighedsråd etc.

 

Køng-Svinø Kirkesider

Din lokale portal til det kirkelige liv i sognet og med links ud til hele landet på det kirkelige område.

 

Allied Airmen

    

  Allierede flyvere 1939-45 DK.
  World War II airmen buried in Denmark and many more.
  Alle allierede flyvere begravet i Danmark og mange flere.

 

Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer

Menighedsrådenes organisation.

 

Kirker i Danmark

Portal til kirker og sogne.

 

Bibelen online

Det Danske Bibelselskab har lagt Bibelen på nettet med alle de muligheder, den elektroniske udgave giver mulighed for.

 

Den Danske Salmebog Online

er udviklet i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og Det kgl. Vajsenhus. Man kan finde salmetekster,

høre melodierne og læse om salmernes forfattere. Gode søgemuligheder.
 

Giraffen

Kirkelig søgemaskine og internetportal.

 

Bibelselskabet

Det Danske Bibelselskab er en almennyttig, kirkelig institution, som Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er protektor for.

Religion DK

Kristeligt Dagblads portal til den religiøse verden.

 

Kristeligt Dagblad

En lille avis om livets store spørgsmål.

 

Kalkmalerier i danske kirker

Billeder af kalkmalerier i danske kirker hører hjemme under Københavns Universitet under ledelse af Axel Bolvig.

 

Danmarks Kirker

»Danmarks Kirker« er det store, grundlæggende bogværk om vore kirker, deres kalkmalerier, inventar og gravminder.

 

Maries Rum

Lyt til tankevækkende samtaler om tro og eksistens.


 

 

 

Opdateret: 10-03-2021