Udgivet: 01-05-2007

Kirkeårets liturgiske farver

  1. søndag i advent        Skærtorsdag
  2.        Langfredag
  3.        Påskedag
  4.    2. påskedag
       Juleaften    1. søndag efter påske
       Juledag, Kristi fødsels dag    2.
  2. juledag, Sankt Stefans dag    3.
      Julesøndag        Bededag
      Nytårsdag    4. søndag efter påske
      Helligtrekongers søndag    5.
   1. søndag efter helligtrekonger        Kristi himmelfarts dag
   2.    6. søndag efter påske
   3.        Pinsedag
   4.    2. pinsedag
    5.        Trinitatis søndag
       Sidste søndag efter helligtrekonger    1. søndag efter trinitatis
       Søndag septuagesima

                        til

       Søndag seksagesima   21. søndag efter trinitatis
         Fastelavns søndag         Alle helgens dag (1. søndag i nov.)
    1. søndag i fasten   22. søndag efter trinitatis
   2.   23.
   3.   24.
       Midfaste søndag   25.
       Mariæ bebudelses dag   26.
       Palmesøndag       Sidste søndag i kirkeåret

Den hvide (el. gyldne) farve er glædens og festens farve. Det er primært juletidens og påsketidens farve.
Violet betegner bod og alvor. Det er forberedelsestiden op mod de to store begivenheder: Jul og påske.
Langfredag er klædt i sort - dødens og sorgens farve.
Rød er blodets farve (2. juledag) og ildens farve (pinsen).
Grøn betyder vækst. Det er kirkens hverdagsdragt.

Køng-Svinø Kirkesider og kirkebladet følger de liturgiske farver således:

December - januar - februar:        Violet

Marts - april - maj:                      Gul (gylden)

Juni - juli - august:                       Grøn

September - oktober - november : Grøn