Udgivet: 11-05-2014

 

Køng - Svinø pastorat er to landsogne med ca. 1600 indb.

Aldersfordeling og befolkningssammensætning i øvrigt er jævnt blandet.

 

Overordnet målsætning:

Vi ønsker at vores sogne skal kendes på lødige traditionsrige aktiviteter med gudstjenesterne som det centrale.

Vi ønsker at vores kirker og præstegård fremtræder pænt – men ikke ekstravagant – vedligeholdt.

Vi ønsker at være en god og udfordrende arbejdsplads.

 

Menighedsrådet ser sine opgaver inddelt i tre hovedområder:

1. Kirkelige aktiviteter

2. Vedligeholdelse af kirkelige ejendomme

3. Arbejdsgiver for kirkefunktionærerne

 

 

1. Målsætning for sognenes kirkelige aktiviteter:

Da det er et lille pastorat, kan det ikke bære et meget højt aktivitetsniveau, men de aktiviteter, der forekommer,

bør være mange facetterede – dvs. der bør på jævnt dansk være lidt for enhver smag og enhver aldersgruppe,

hvilket der rent faktisk også er – jf. den årlige folder: ”Kap ikke tråden fra oven”

Vi ønsker, at forkyndelsen af det kristne budskab skal være det centrale i vores aktiviteter samtidig med,

at vi opfatter begrebet forkyndelse meget bredt. Vi ønsker at værne om traditionen – herunder kirkeårets rytme

og søger at markere og festligholde årets højtider på en sådan måde, at gamle kristne traditioner formidles

ud til menigheden samtidig med, at vi ikke er bange for at gå ad nye veje.

 

 

2. Målsætning for vedligeholdelse af sognenes kirkelige ejendomme:

Vi ønsker, at både kirker, kirkegårde, præstegård og øvrige kirkelige bygninger skal fremstå i pæn vedligeholdt stand.

Vi ønsker ingen ekstravagance men bestræber os på nødvendig, fornuftig og langsigtet vedligeholdelse,

hvor vi arbejder på at opfylde alle lovmæssige krav.

Specifik målsætning for sognenes kirkelige ejendomme i det kommende år:

 - være a jour med synsudsatte arbejder

- være agtpågivende overfor tiltagende revner i loftet i Køng Kirke

 

 

 

3. Målsætning for menighedsrådet som arbejdsgiver:

Vi ønsker at vores sogne skal være en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en tæt, ligefrem og ærlig kontakt

mellem menighedsråd, præst og kirkefunktionærer. Menighedsrådet ønsker at være en seriøs arbejdsgiver og har klare

forventninger til de ansatte om tilsvarende seriøsitet i deres arbejde.

Vi ønsker at kendes på at være en effektiv og reel arbejdsplads, der udnytter det potentiale optimalt,

som findes hos vore medarbejdere.

Vi ønsker at være en udfordrende og engagerende arbejdsplads.