Opdateret: 18-10-2015

 

Om kirkesiderne

 

Oplæg:

Fælles hjemmeside for Køng og Svinø Kirker (herunder Mindelunden

for faldne allierede flyvere) og det kirkelige liv i tilknytning hertil.
Første version blev søsat d. 15. maj 2003 og var dermed med til at markere, at Menighedsrådene, som institution, denne dag havde 100 års jubilæum. Ved at benytte knap-panelet til venstre, kan der følges med i,

hvordan det videre arbejde skrider frem.

Viste knapper skulle gerne alle være aktive!

M.v.h. JOO 19-05-2003

 

 

 

 

Web-redaktør:

 

  

  Jørn Olav Ottosen

  Bankevejen 12, Køng

                                           4750 Lundby

                                           Tlf. fast/fax 55 76 55 73  (kl. 10-22)

                                           Tlf. mobil 21 69 89 73     (kl. 10-22)

                                           E-mail: joern47gmail.com

 

Alle konstruktive inputs angående Kirkesiderne er velkomne !!!!!!

 

 

 

Symbol:

er fra helt gammel tid anvendt som symbol på Kristus,

fordi bogstaverne i det græske ord for fisk, "ikhthys" danner

forbogstaverne i de græske ord "Jesus Kristus, Guds Søn, frelser".

 

 

Køng - Svinø Kirkesidernes farvetema

 

Køng-Svinø Kirkesider og kirkebladet følger de liturgiske farver således:
December - januar - februar:         Violet
Marts - april - maj:                        Gul (gylden)
Juni - juli - august:                        Grøn
September - oktober - november :  Grøn

 

 

i

 

For at undgå, at e-mail adresser kan scannes af fjendtlige søgerobotter og dermed give anledning til uønskede e-mails (spam) er @ i de angivne adresser erstattet med et lille billede af et @ således:

 Opdateret: 18-10-2015