Opdateret: 20-04-2017

 

Praktiske oplysninger:

 

Fødsel:

En fødsel registreres på baggrund af jordemoderanmeldelsen,

som automatisk tilsendes sognepræsten.

Hvis barnets forældre ikke er gift, skal de aflevere en omsorgs-

og ansvarserklæring til sognepræsten senest 14 dage efter barnets fødsel,

såfremt de ønsker fælles forældremyndighed.

Ellers overgives sagen til statsamtet,

der så herefter foretager det nødvendige i en faderskabssag.
 

Dåb og navngivelse:

Et barn skal være navngivet senest 6 måneder efter fødselen.

Det kan ske ved dåb eller navngivelse.

I begge tilfælde henvender man sig til sognepræsten.

 

Vielse:

Vielsesdato og kirke aftales med sognepræsten. Herefter kontaktes bopæls-

kommunen, der udsteder en prøvelsesattest.

Derpå henvender man sig igen til sognepræsten medbringende prøvelsesattesten

og aftaler nærmere omkring vielsen.

 

Dødsfald:

Meddelelse om dødsfald gives til sognepræsten i afdødes bopælssogn.

Herefter aftales nærmere m.h.t. begravelse/bisættelse.
 

Hørehæmmede og svagtseende:

I begge kirker findes teleslyngeanlæg. I Køng Kirke desuden

højttalere.

I begge kirker findes desuden salmebøger med store skrifttyper.

 

Børnene:

I Køng Kirke er fremlagt billedbøger i våbenhuset, som børn

kan låne under gudstjenester og kirkelige handlinger.

 

Brochurer:

I begge Kirker findes brochurer i våbenhuset om kirkerne og deres

historie. I Svinø Kirke findes desuden en brochure på dansk og engelsk om

Svinø Mindelund for nedskudte allierede flyvere fra 2. verdenskrig den særlige

Mindelund for nedskudte allierede flyvere under 2. Verdenskrig.

 

Kirkebil:

Der kan benyttes kirkebil til alle gudstjenester i kirkerne samt div.

arrangementer i Præstegården.

Henvendelse vedr. kørsel sker til Dantaxi – tlf. 70252525

 

Åbne Kirker:

Køng Kirke er åben mandag - fredag 8.00 - 16.00.

Svinø Kirke er ofte åben - ellers kan åbning aftales med graveren.

 

Opdateret: 20-04-2017