Opdateret: 02-12-2011

Svinø Kirke

Grunden, kirken blev bygget på, var en gave som så meget andet i kirken. Således skænkede Gavnø Gods, hvor mange Svinøbønder havde slidt sig op i hoveriet, alterbilledet, som er en kopi af alterbilledet i Rosenholm Kapel, malet af A. Dorph. Det er malet på træ og forestiller den korsfæstede Jesus. Foran korset knæler en person, formodentlig disciplen Johannes.
Også dåbsfadet er en gave fra Gavnø Gods, hvorimod selve døbefonten er forarbejdet af Stenhugger Hans Jacob Hansen af en stor sten, han havde fundet på en
mark ved Allerslev.
Dette arbejde indbragte ham 100 kr.!
Alterkalk og disk stammer fra et orlogsskib, idet en del altersæt havde været i forvaring i det daværende Kultusministerium siden Københavns bombardement i 1807, og fra 1894 blev disse altersæt overdraget til nye kirker. Her kom Svinø Kirke altså i betragtning.
Fra Munkhøjgård blev der skænket særkalke til brug ved altergang i kirken.
På alteret står 4 lysestager, to trearmede og to til de store alterlys. To af disse stager er skænket af folkene på Østergård.
Af kirkens to lysekroner er den ene skænket af kvinderne på Svinø, den anden af Lars Nielsen eller hans far, Peder Nielsen.
Det store hæklede Fadervor i Kirken er udført af Hildeborg Hansen fra Dybsøvejen.
Således vidner mange ting i kirken samt hele kirkens tilblivelseshistorie om et stærkt lokalt ønske om en egen kirke.
I begyndelsen af 1990´erne er der desuden kommet et rigtigt orgel i kirken. Frem til da havde man, siden kirken blev indviet, klaret sig med et harmonium.
Ligeledes har kirken også i 1990´erne modtaget kirkeskibet, en kopi af ”Den norske løve”.
Går man ud af kirken, passerer man igennem et meget lille våbenhus med opgang til tårnet. Her hænger også præstetavlen, hvoraf det fremgår, hvem der har været kirkens præst fra 1900 og frem til 1989, hvor den nuværende sognepræst Mette Magnusson tiltrådte.
I våbenhuset er ligeledes ophængt forskellige gaver fra besøgende.
Udenfor kirken kan man sætte sig og nyde den sjællandske natur på den bænk, som tidl. menighedsrådsformand Kurt Henriksen har snedkereret – og man kan lade tankerne glide tilbage til de ord, der blev sagt, da grundstenen til Svinø Kirke blev lagt:
”Menighedens Herre, til hvis ære Kirken rejses, velsigne gerningen, så den må bære frugt til det evige liv!
Sent oprinde stunden, at bygningen synker i grus!”

                                  Sognepræsten 2011

Når man står lige udenfor Svinø Kirke, kan man se vidt omkring. Mod sydøst kan man skimte Avnø Fjord og mod nordvest ser man ud over Dybsø Fjord.
På sydsiden af Kirken breder Svinø Kirkegård sig ud, og på nordsiden af Kirken finder man Svinø Mindelund med de allierede flyvergrave.
Svinø blev selvstændigt sogn i oktober 2010. Indtil da var det nuværende Svinø Sogn et kirkedistrikt beliggende i Køng Sogn, og Køng Kirke kan man faktisk lige akkurat skimte mod nordøst.
Svinø Sogn har fælles menighedsråd med Køng Sogn og hører hjemme i Stege Vordingborg Provsti, Roskilde Stift.
Kirken blev bygget i år 1900 på foranledning af kvinderne på Svinø.
Det fortælles, at de efter at have været til gudstjeneste i Køng Kirke om søndagen havde svært ved at få mændene med hjem fra det efterfølgende krobesøg på Køng Kro. Det blev de trætte af og begyndte derfor at samle penge ind til deres egen kirke på Svinø.
De fik god opbakning af den daværende sognepræst Jacob Holdt, der også godt kunne tænke sig en rigtig kirke på Svinø, i stedet for at være henvist til af og til at holde gudstjeneste i Svinø skolestue.
Også Svinøs mænd gik efterhånden med på ideen om en egen kirke, og der blev nedsat et kirkeudvalg bestående af Rasmus Nielsen, Fladagergård, Peder Rasmussen Aunshøjgård og Frederik Christiansen, Sandviggård samt Sognepræsten.
Arkitekt H.C. Glahn, Nykøbing F. tegnede kirken, og murermester Lars Hansen, Præstø byggede den. Der blev afsat 12.600kr. på finansloven i 1899, og blandt lokalbefolkningen blev der indsamlet 10.000kr. – det blev til ca. 22.000kr, og det var, hvad kirken kostede at bygge.

 

 

 

Opdateret: 02-12-2011